Aregulus services
We believe you can make a difference
Astrologické a Vastu konzultace.
Řešení problémů Védským způsobem.

> > Plánování bytu z čistého listu

Plánování bytu z čistého listu

1х 60 min - 1699,- Kč

 

3х 60 min - 4199,- Kč

 

3 konzultace 30-45 min v závislosti na fázích výstavby domu nebo (69.99 €) - 1 konzultace 30-45 minut na diskuzi ohledně jedné konkrétní fáze (pozemek / dům zvenčí / dům zevnitř)

Chcete si koupit pozemek a postavit dům / obchod / kancelář atd z čistého listu

  •  nemáte ještě koupený ani pozemek ani dům
  •  máte pozemek, ale ještě jste nezačali stavět dům

Tato varianta konzultace je nejlepší, protože dostáváte možnost vše postavit podle Vastu od samého počátku, a tím ušetřit mnoho času a zdrojů na opravách a problémech, s nimiž se bude muset nevyhnutelně počítat, pokud dům není podle Vastu. Takový dům se znatelně liší od ostatních svou jasně projevenou pozitivní energií, která přispívá k úspěchu a štěstí ve všech oblastech života a všech snahách.

Projdeme s vámi cestu od výběru a uspořádání pozemku až po stavbu domu nebo rozebereme jednu konkrétní fázi výstavby / hledání místa podle vašeho uvážení.

Než se přihlásíte na konzultaci, přečtěte si prosím sekci "Jak pracujeme".